augustus 10, 2020Viruswaarheid Symposium

Viruswaarheid Symposium

Bijna dagelijks ontvangt het bedrijfsleven via mails, apps, brieven, vooraankondigingen en advertenties uitnodigingen om zich in te schrijven voor leerzame congressen, themadagen, seminars, symposia, events of workshops. Belangrijke VIPs uit het bedrijfsleven ontvangen persoonlijke uitnodigingen. Bij het ontwerpen van het eerste Give It Forward event …

augustus 10, 2020Viruswaarheid Symposium

Give It Forward-informatie

De kernactiviteit tijdens deze voorbereidingsfase wordt dus gevormd door het concreet uitwerken van het basisconcept ontwikkeld uit de vorige fase, tot een gedetailleerd inhoudelijk programmering-ontwerp, inclusief alle ingredienten m.b.t. de uitvoering en uitgangspunten van het Give It Forward project . Bij het Give It Forward project is de organisat …

augustus 9, 2020Viruswaarheid Symposium

Multidisciplinair project

Het Give It Forward symposium is een multidisciplinair project. De complexiteit van de ontwikkeling en organisatie ervan maakt het noodzakelijk het Give It Forward project professioneel aan te pakken en de eindverantwoordelijkheid bij een ervaren Give It Forward coördinator cq projectleider te leggen. Deze zorgt voor afstemming tussen alle mensen die …

augustus 9, 2020Viruswaarheid Symposium

Het ontwikkelingsproces

Het stappenplan voor het ontwikkelingsproces van het Give It Forward event gaat uit van vijf fasen: In het onderstaande stappenplan zijn per fase de activiteiten opgenomen die uitgevoerd moeten worden om de het Give It Forward event op een projectmatige manier te realiseren. In het onderstaande stappenplan zijn per fase de activiteiten opgenomen die u …

augustus 8, 2020Viruswaarheid Symposium 2020

Give It Forward marketing-/communicatietraject

Ontwikkelen van plannen voor het Give It Forward marketing-/communicatietraject In de voorbereidingsfase moet ook de (marketing)communicatiestrategie die je in de initiatieffase hebt geformuleerd, worden uitgewerkt in een promotie en marketingplan, een businessfondsplan, en communicatieplan. Deze plannen zijn meestal een integraal onderdeel van het pr …

augustus 8, 2020Viruswaarheid Symposium 2020

groepsdynamische en didactische werkvormen

Ontwikkel groepsdynamische en didactische werkvormen voor het Give It Forward Symposium. Ontwerp werkvormen en spelregels die problemen als gevolg van heersende belangen en doelstellingen ondervangen. Daarbij is van belang: – werkvormen te hanteren die de bezoekers aanzetten tot actieve participatie en verantwoordelijkheid voor verloop en uitko …

augustus 8, 2020Viruswaarheid Symposium 2020

Huidige (business)situatie VIP-gasten.

Bekend is de tegenstelling die wordt gevormd door de verschillen tussen de ideale situatie uit het symposium en de huidige thuissituatie die lang niet altijd ideaal is. Hoe kan de event – projectleider een symposiumgemeenschap creëren die de VIP-gast steunt in het omgaan daarmee? De Give It Forward event projectleider ziet zichzelf daarbij ener …

augustus 8, 2020Viruswaarheid Symposium 2020

Promotie en Marketingplan

Het Viruswaarheid marketingplan is uiteraard niet aan de orde bij events die bedoeld zijn voor de business (marktprojecten). Bij een symposium op uitnodiging hanteren wij een andere strategie. Een onderdeel van het marketingplan is de marketingmix. De term ‘marketingmix’ wordt gebruikt om de instrumenten en methoden te beschrijven die kunnen worden in …

augustus 8, 2020Viruswaarheid Symposium

Symposium voorbereidingsfase

In de voorbereidingsfase heeft het – Give It Forward – project inhoud en vorm gekregen. In de uitwerkworden de ontwerpen en plannen klaargemaakt voor de uitvoering en wordt al nagedacht over wat er nog moet gebeuren als het sympsoium is afgelopen. Dat betekent dat in deze fase bijvoorbeeld de definitieve keuzes worden gemaakt met betrek …

augustus 8, 2020Viruswaarheid Symposium

Het functioneringsprogramma

Het Give It Forward Symposium zelf (functioneringsfase) Laat het Give It Forward Symposium functioneren zoals het was bedoeld. In deze fase vindt het symposium plaats volgens het gedetailleerde functioneringsprogramma en het draaiboek voor het Give It Forward Symposium zelf. Het grote verschil tussen een film- of videoproductie en een liveproject zoa …

augustus 8, 2020Viruswaarheid Symposium

Het draaiboek voor de afbouw

Bouw het Give It Forward Symposium project af volgens het draaiboek voor de afbouw. Het gaat hier om de uren en dagen direct na afloop van het symposium. Dan wordt alles op de symposiumlocatie afgebroken, gedemonteerd, afgevoerd en opgeruimd. Dit gebeurt volgens het draaiboek voor de afbouw van het Give It Forward Symposium, waarin onder andere acti …

augustus 7, 2020Viruswaarheid Symposium 2020

Symposium facilitair plan

Stel een Give It Forward Symposium facilitair plan op Deze stap valt uiteen in drie onderdelen: Locatieplan, met als vragen: Voor welke locatie is definitief gekozen en waarom? Hoe moet de locatie worden ingedeeld en ingericht? Hoe kunnen alle praktische zaken met betrekking tot de locatie worden beschreven (denk bijv. mogelijkheden, aan brandweereis …

Go Top