Ontwerp werkvormen en spelregels die problemen als gevolg van heersende belangen en doelstellingen
ondervangen. Daarbij is van belang:


– werkvormen te hanteren die de bezoekers aanzetten tot actieve participatie en verantwoordelijkheid
voor verloop en uitkomsten van het Give It Forward Symposium;
– werkvormen te hanteren die de gastsprekers mogelijkheden bieden om de symposium-uitkomsten naar
de thuissituatie van de bezoekers (VIP-gasten) over te dragen;
– business gastsprekers instrueren dat zij hun verhaal en presentatie c.q. werkwijze afstemmen op
eventuele zakelijke problemen/belangen in de huidige zakelijke thuissituatie.

Zoek of ontwerp geschikte middelen en methoden die vorm kunnen geven aan het communicatie- en
interactieproces en die beantwoorden aan de genoemde vereisten. Raadpleeg hierover verder met
het managementteam van Viruswaarheid.

Give It Forward Symposium Ontwerp
Ontwikkel een samenhangend, interessant en afwisselend symposium-ontwerp/programma.
De centrale bezigheid is de programmering van de activiteiten tijdens het symposium. De voorbereiders
zullen zo nauwkeurig mogelijk het verloop van het symposium stap voor stap in beeld brengen. Zij zullen
zich daarbij sterk laten leiden door overwegingen met betrekking tot het gewenste einddoel, en het
symposium-thema, de mogelijke doelstellingen en de verwachtingen en reacties van de bezoekers. Een
goed symposium-ontwerp zou geen spoorboekje moeten zijn, maar het midden moeten houden tussen
aanvaardbare vrijheid en gebondenheid voor alle betrokkenen.

De structuur is maar een hulpmiddel. Neem bij het ontwikkelen van het symposium-ontwerp het eerder ontworpen basisconcept als uitgangspunt en smeed een samenhangend en afwisselend geheel van inhoud (stap 9) en werkvormen.

Symposium Ontwikkeling

Toekomstige vervolgactiviteiten

Bij het ontwikkelen van het symposium-ontwerp gaat het om de programmering van de activiteiten tijdens het
symposium, van de ondersteunende deelprojecten en -activiteiten en van de eventuele vervolgactiviteiten
na het Give It Forward Symposium project. Laat vooral het symposium-ontwerp aansluiten op stappen en
gebeurtenissen die aan deze symposium zijn voorafgegaan en werk toe naar toekomstige vervolgactiviteiten.

Voorbeelden van activiteiten zijn:
– ‘opwarmers’ of ‘ontdooiers’ (ter introductie van de symposium-thematiek);
– aankondiging volgend symposium;
– discussies, debatten;
– forums, hearings, panels;
– doorgeven van het Give It Forward concept;
– Give It Forward workshops;
– Give It Forward informatiemarkten;
– Give It Forward toekomstige thema’s;
– audiovisuele presentaties;
– Give It Forward product displays;
– sociale en verstrooiende programma’s;
– spelvormen (mime, toneel, hoorspel).

Ondersteunende deelprojecten en -activiteiten kunnen zijn:

– conferentieboek of -krant, syllabus of documentatiemap (welke inhoud, door wie?);
– tentoonstellingen, demonstraties en dergelijke;
– voorstellingen (muziek, artiesten);

– excursies, sociale evenementen en gelegenheid voor informele contacten;
– programma’s voor meereizende partner en/of programma’s en dergelijke);
– inschakeling van projectpartners voor catering, slaap/vervoersarrangementen van de bezoekers;
– welkomstpakket, Give It Forward aandenken;
– fotoreportage.

Go Top