januari 23, 2020

Het Give It Forward Symposium programmerings-ontwerp en product-informatie

Vertalen van het programmerings-ontwerp naar productie-informatie. Uitwerken en eventueel testen in een pilot (stap 14a) Werk een testplan uit. Denk vervolgens na of het zinvol en mogelijk is om vooraf opkomst en mogelijkeinteresse in het Give It Forward Symposium project vooraf te testen op de haalbaarheid. Denk met betrekking tot het uitwerken bijv …

Go Top