Wie zijn wij?

En wat willen wij?

Willem Engel heeft een wetenschappelijke carrière gemaakt als Bio Farmaceutisch wetenschapper nadat hij in 2001 afstudeerde aan de Universiteit van Leiden.[1] In 2008 verliet hij de wetenschapswereld. Sindsdien geeft hij dansles in zijn eigen studio DA Dance Studio in Rotterdam.

Mr. Jeroen S. Pols is in 2003 afgestudeerd met een specialisatie in het strafrecht. Sindsdien voert hij voornamelijk bestuursrechtelijke en civielrechtelijke procedures. De afgelopen 17 jaar procedeert hij tegen overheden die het niet zo nauw nemen met wet- en regelgeving.

De talrijke procedures rondom de RIEC’s trekken de laatste jaren regelmatig de aandacht. Hierbij ligt de focus van de procedures op de onrechtmatigheid van de integrale aanpak waarbij de samenwerkende overheden op structurele wijze wet- en regelgeving opzij schuiven en burgerrechten schenden

Wij strijden voor het behoud van een democratische rechtsstaat waarin ook onze kinderen nog de mogelijkheid hebben om zich in vrijheid te ontplooien en een leven te leiden met hun eigen overtuigingen en meningen.

Deze vrijheden en grondrechten zijn het afgelopen decennium steeds verder in het gedrang gekomen. De COVID-19-crisis zien wij als een quantum leap in deze zorgwekkende ontwikkeling.

Volgens ons is het voeren van juridische procedures tegen overheden een effectief middel in deze strijd. Wij merken dat veel rechters proberen hun werk goed te doen maar helaas blijkt ook de rechtspraak niet ongevoelig voor de toenemende invloed van de overheid. Gelijk hebben betekent niet gelijk krijgen.

Toch is procederen volgens ons nog steeds een effectief middel. Waarom? Onze beleidsmakers verschuilen zich bij gebrek aan kritische vragen vanuit het parlement, toezichthouders en de media steeds weer achter inconsistente en ongemotiveerde stellingen. In de rechtszaal kan dit niet.

De overheid zal zich op alle door ons naar voren gebrachte argumenten inhoudelijk dienen te verweren. En dit is in de COVID-19-zaak van groot belang: zelfs als onze vorderingen afgewezen worden, is zij gedwongen om zich voor het eerst inhoudelijk te verantwoorden over het door haar gevoerde beleid.

En daarmee leidt deze strijd volgens ons uiteindelijk binnen of buiten de rechtszaal tot een overwinning.

TEAM VIRUSWAARHEID

1240 (7)
5f9bf094-a6cb-4236-9556-2b001a20c945

Onze 3 pijlers

Het team van Viruswaanzin maakt zich druk en zet zich in om te zorgen dat de burgers juist geïnformeerd zijn, dat de regering open kaart speelt en dat we samen met andere wetenschappers een goed en effectief model ontwikkelen om dit in de toekomst te voorkomen.

Procederen

ONDERNEMERS

Informeren

BEZORGDE BURGERS

Ontwikkelen

WETENSCHAP

Wij besloten o.a.  om  een kort geding te beginnen waarin wij een onmiddellijk verbod op verlenging en opheffing van de nu nog geldende maatregelen eisen. Waarna er nog meer volgden……

99%

Tegenwerking door de overheid

5%

Medewerking van overheidsdiensten

1%

Communicatie vanuit het RIVM

50%

Ondersteuning van het volk

Het Viruswaarheid Team
Kern

De initiatiefnemers

Slide Kern van het Give It Forward symposium vormt een medium voor informatie-uitwisseling, interactie en presentaties tussen gespecialiseerde gastsprekers, experts, virologen, bsusiness managers en Vip-gasten m.b.t. het COVID-19, coronavirus, economie en zakelijk Nederland.
"GIVE IT FORWARD" BUSINESS INFORMATION EVENT
Symposium Informatie VIRUSWAARHEID SYMPOSIUM
[/vc_section]

[/vc_section]

,

{{ Wat kan jij doen }}
voor onze organisatie?

STEUN ONS IN DEZE BELANGRIJKE MISSIE

EN DONEER EEN BIJDRAGE.

 

DONEER NU! Een klein of groot bedrag, iedere euro is welkom om ons te steunen.
.

Ons kort geding tegen de Nederlandse Staat is een particulier onbezoldigd initiatief.

Procederen is duur. Steun ons in deze belangrijke missie. Uw bijdrage, groot of klein, is hard nodig en wordt zeer gewaardeerd.

Stichting DancaMundo Rotterdam

NL76INGB0006551972

Wat doen wij met uw financiële  bijdrage?

 

.

Vrijwilligers
 • Meld
 • je
 • aan
 • als vrijwilliger
Inspiratie
 • Hoe
 • kan
 • ik
 • helpen?
Popular
Tipgever
 • Heeft
 • u
 • belangrijke informatie
 • of bewijsstukken?
Nieuwsbrief
 • Blijf
 • op de
 • hoogte
 • Meld je aan

[/vc_section]

[/vc_section]

Go Top