Het stappenplan voor het ontwikkelingsproces van het Give It Forward event gaat uit van vijf fasen:

In het onderstaande stappenplan zijn per fase de activiteiten opgenomen die uitgevoerd moeten worden
om de het Give It Forward event op een projectmatige manier te realiseren.

In het onderstaande stappenplan zijn per fase de activiteiten opgenomen die uitgevoerd moeten worden om het Give It Forward event op een projectmatige manier te realiseren

Give It Forward Symposium

Als je binnen het team de opdracht hebt gekregen om een idee of concept te ontwikkelen, dan kun je het
stappenplan voor het Give It Forward event dat in dit hoofdstuk wordt beschreven eventueel toepassen.
Ook dit stappenplan moet je beschouwen als een richtlijn. Het is een model, het suggereert een mooi lineair
verloop van het proces. De werkelijkheid zal veel grilliger blijken te zijn, stappen zullen dan ook in de praktijk
lang niet altijd netjes na elkaar worden gezet.

Toch heeft de ervaring geleerd dat een stappenplan veel
houvast kan bieden (zeker wanneer nog over weinig ervaring wordt beschikt), op voorwaarde dat het niet
te rigide wordt toegepast. Lees daarom het stappenplan eerst geheel door alvorens het te gaan toepassen.
Om in de sfeer te komen wordt elke fase voorafgegaan door een korte case, die betrekking heeft op de
betreffende fase. De case die in het vorige hoofdstuk werd beschreven, was vrij traditioneel. Om aan te
geven dat de nieuwe media veel nieuwe mogelijkheden bieden, zijn er reeds diverse concepten beschreven
en ontworpen door Delta Media (deze zijn ter beschikking).

De stappen in het stappenplan hebben echter betrekking op de meer realistische uit te voeren uitgangspunten van het Give It Forward event .

In de initiatieffase worden de fundamentele keuzes van het Give It Forward event gemaakt. Hier worden
namelijk de uitgangspunten en randvoorwaarden bepaald voor de sturing van het verdere verloop van het
proces. Lees vooraf de algemene beschrijving van de initiatieffase in hoofdstuk 3 nog een keer door.
De initiatieffase wordt ten behoeve van de verdere besluitvorming afgesloten met een projectvoorstel, dat
soms ook initiatiefrapport wordt genoemd.

Share
Go Top