Evalueer het Give It Forward project, inclusief de syllabus, website enzovoort (projectresultaat) en het projectproces van idee tot realisatie en stel een evaluatieverslag op.

Bij de eindevaluatie van het symposium kunnen onder andere de volgende vragen worden gesteld: Is de doelgroep bereikt en is deze tevreden? Heeft het symposium gefunctioneerd zoals het was bedoeld? Met andere woorden, heeft het symposium het gewenste effect opgeleverd? Voldeed de gevolgde werkwijze tijdens de voorbereiding en uitvoering?

Hebben de beheer gerichte activiteiten zoals plannen van de tijd, budgetteren en organiseren ertoe geleid dat het budget niet is overschreden (de targets zijn gehaald),

de deadlines zijn gehaald, de taken en verantwoordelijkheden door iedereen zijn waargemaakt,

Is de samenwerking tussen Viruswaarheid en Delta Media naar ieders tevredenheid verlopen?

Is de project-leiderfunctie en alle werkzaamheden van het Give It Forward team en management naar behoren vervuld?

Symposium overzichten

Het is van belang dat een evaluatieverslag wordt afgesloten met een samenvatting van de aandachtspunten voor een eventueel volgende keer. Daarom wordt een blauwdruk gemaakt voor de volgende editie van het Give It Forward Symposium Concept.

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Go Top