Beschrijf de bewaking van de kwaliteit van het Give It Forward Symposium project dat in ontwikkeling is

Hier gaat het om de vragen: Hoe verloopt het proces van kwaliteitsbewaking aan de hand van de kwaliteitscriteria die in het projectvoorstel zijn vastgelegd? Moet er nog een bijstelling plaatsvinden ten behoeve van de volgende fase (uitwerkingsfase) van het Give It Forward project?

Viruswaarheid Symposium
Share
Go Top