De kernactiviteit tijdens deze voorbereidingsfase wordt dus gevormd door het concreet uitwerken van het
basisconcept ontwikkeld uit de vorige fase, tot een gedetailleerd inhoudelijk programmering-ontwerp,
inclusief alle ingredienten m.b.t. de uitvoering en uitgangspunten van het Give It Forward project .
Bij het Give It Forward project is de organisatie van de informatie en de verdere uitwerking van de inhoud
van het Give It Forward concept vaak een tijdrovende bezigheid en vormen vaak het taaiste onderdeel van
het Give It Forward symposium.

De functie van de Give It Forward project-informatie kan velerlei zijn:
– informeren, bewustmaking, delen, kennisoverdracht en -uitwisseling;
– aanzetten tot discussie (bijvoorbeeld door middel van stellingen);
– verrijking van bestaande COVID-19, cocronavirus, RIVM maatregelen kennis;
– introduceren van (business) mogelijkheden, oplossingen, denk- en handelingsalternatieven;
– inleiding in bewustzijn-thematiek (bijvoorbeeld door middel van audiovisuele presentatie);
– aanbieden nieuwe gespreksonderwerpen, contacten en business cases.


Aan het einde van de voorbereidingsfase is het basisconcept omgezet in een gedetailleerd
programmering-ontwerp, met een concrete programmering met exacte tijden, met een definitieve lijst met
namen van sprekers, gastsprekers, gedetailleerde onderwerpen met exacte gegevens over de locatie en de
facilitaire voorzieningen, etc. Daarmee is nog niet bekend hóé het symposium precies georganiseerd gaat
worden, maar dat komt in de uitwerkingsfase aan de orde.


De Give It Forward organisatie van de informatie kan via verschillende wegen verlopen. De volgende manier is
slechts een mogelijke aanpak.

Give It Forward symposium benadering:

Moet de informatie voornamelijk door derden (deskundige gastsprekers) aan de VIP-gasten worden
aangeboden (‘push’-benadering) of moet door middel van een (beperkt) informatie-aanbod juist informatie
bij en tussen de deelnemers worden gegenereerd (‘pull’-benadering)? In het eerste geval zal de
programma-ontwikkelaar een min of meer ‘af’ informatieaanbod moeten organiseren.

Daarbij zullen
bevredigende invullingen moeten worden gevonden voor de behoeften van de VIP-gasten aan interactie vanuit het programma.

In het tweede geval zal men zich in de voorbereiding moeten concentreren
op informatie die de VIP-gast stimuleert om zelf de beoogde informatie te genereren en aan elkaar door
te geven. Beide benaderingen vergen eigenlijk eenzelfde verkenning van en verdieping in het programmaethematiek
en inleving in wat de potentiële bezoekers van het Give It Forward event bezighoudt

Give It Forward Symposium Thema

Verdiep je verder in het Give It Forward Symposium Thema.

Als het goed is, heb je in de initiatieffase al een verkennend onderzoek gedaan naar het symposium-thema.
Nu moet je je daarin verder verdiepen, waarbij het gaat om onder meer de volgende zaken:
– brainstorming over de aspecten die met het thema zijn verbonden en uitgebreidere research naar die
aspecten;
– themaontwikkeling, bijvoorbeeld door het uitnodigen van enkele ter zake kundigen gastsprekers, experts
overheid, RIVM en business vertegenwoordigers, onder meer voor het ontwikkelen van een ‘rode draad’.
Al werkend aan de symposium-inhoud ontstaat er – als het goed is – een wisselwerking met de andere
componenten

Structuurschema van de inhoudelijke informatie.

De gekozen rode draad kan worden vastgelegd in een structuurschema door clustering van (sub)thema’s.
Geef hiervan korte beschrijvingen.
In de sprekersgedomineerde benadering (push) kan men, op basis van de themakenschetsen, sprekers
opsporen en selecteren. In overleg met de sprekers wordt dan het informatieaanbod verder uitgewerkt.
In de participatieve benadering (pull) moeten de themabeschrijvingen worden uitgewerkt tot beknopte,
stimulerende begininformatie, beginvragen, stellingen en discussieprogramma’s.

Ontwikkelen van het Give It Forward Symposium ontwerp
Inhoud & vorm bepalen het uiterlijk van het symposium. Wat er uiteindelijk tijdens en na het symposium
met de aangedragen thematiek en het programma gebeurt, wordt sterk bepaald door de interactie tussen
VIP-gasten, gespreksleiders, symposiumstaf, deskundigen & management. Hoe deze interactie zal verlopen,
is van alle hier genoemde punten het moeilijkst in te schatten en te plannen. Wat niet wil zeggen dat er
niets aan te doen zou zijn.


Worden factoren met betrekking tot het interactieproces (bijvoorbeeld mogelijke weerstanden en
belangen) verkeerd ingeschat, dan kan in plaats van de beoogde meerwaarde schade optreden.
Geredeneerd vanuit de gewenste symposium-uitkomsten zal men het effectiviteitscriterium voor dit
interactieproces willen hanteren. Dit betekent vaak een rationeel-functioneel ogende maatstaf voor een
meestal nogal irrationeel-emotioneel verlopend proces tussen mensen. Een goede inleving in wat de
VIP-gasten bezighoudt (opwindt, enthousiast maak, bewust maakt, irriteert), is dus van groot belang.

Share

2 comments

 1. oktober 14, 2019 at 5:58 pm
  Jacey Mann

  Voluptas vero quae aut laboriosam eos consequatur quo. Placeat nulla sed ipsa ea nisi quia. Voluptas id quia delectus perspiciatis et ex consequatur.

  Soluta aspernatur sit ratione veniam ipsam blanditiis. Praesentium sint nam quo rerum sint. Quae facere rerum non nostrum vero. Recusandae dolorem et est dolorum incidunt dolorum quos nobis.

  In quibusdam modi voluptatibus rerum ipsa illo. Eveniet beatae omnis alias odit sint. Culpa tempore ut neque cupiditate modi. Ad cupiditate voluptatibus error quis quo qui eveniet ut. Ipsam consequuntur fugit expedita praesentium velit.

  Perferendis error dolorum aspernatur corrupti doloremque qui et. Ea quibusdam voluptate eum delectus vel deleniti. At reprehenderit unde sit velit tempore. Dolores quae atque laborum commodi perspiciatis. Perspiciatis saepe ad ut libero quasi et blanditiis.

  Et facere dolorum nemo a voluptatem exercitationem. Molestiae odit laudantium voluptas sint et molestiae debitis veniam. Eum aspernatur quo quis possimus.

 2. oktober 14, 2019 at 5:58 pm
  Ms. Carmen McKenzie DDS

  Voluptatum veritatis beatae libero. Facere tenetur labore est ut dolorum laudantium accusamus.

  Alias consequatur iusto magni et recusandae quaerat. Voluptatem itaque ea repellat molestiae fugit et eum. Quaerat enim sint doloribus qui veniam nulla perspiciatis. Quibusdam harum possimus enim tempore ab consequatur sit. Magnam sunt fugiat et et animi voluptas.

  Eaque qui ipsa alias eius pariatur repellat. Expedita nihil enim aut.

Comments are closed.

Go Top