augustus 10, 2020Viruswaarheid Symposium

Give It Forward-informatie

De kernactiviteit tijdens deze voorbereidingsfase wordt dus gevormd door het concreet uitwerken van het basisconcept ontwikkeld uit de vorige fase, tot een gedetailleerd inhoudelijk programmering-ontwerp, inclusief alle ingredienten m.b.t. de uitvoering en uitgangspunten van het Give It Forward project . Bij het Give It Forward project is de organisat …

augustus 9, 2020Viruswaarheid Symposium

Multidisciplinair project

Het Give It Forward symposium is een multidisciplinair project. De complexiteit van de ontwikkeling en organisatie ervan maakt het noodzakelijk het Give It Forward project professioneel aan te pakken en de eindverantwoordelijkheid bij een ervaren Give It Forward co√∂rdinator cq projectleider te leggen. Deze zorgt voor afstemming tussen alle mensen die …

augustus 8, 2020Viruswaarheid Symposium

Symposium voorbereidingsfase

In de voorbereidingsfase heeft het – Give It Forward – project inhoud en vorm gekregen. In de uitwerkworden de ontwerpen en plannen klaargemaakt voor de uitvoering en wordt al nagedacht over wat er nog moet gebeuren als het sympsoium is afgelopen. Dat betekent dat in deze fase bijvoorbeeld de definitieve keuzes worden gemaakt met betrek …

augustus 8, 2020Viruswaarheid Symposium

Het functioneringsprogramma

Het Give It Forward Symposium zelf (functioneringsfase) Laat het Give It Forward Symposium functioneren zoals het was bedoeld. In deze fase vindt het symposium plaats volgens het gedetailleerde functioneringsprogramma en het draaiboek voor het Give It Forward Symposium zelf. Het grote verschil tussen een film- of videoproductie en een liveproject zoa …

augustus 8, 2020Viruswaarheid Symposium

Het draaiboek voor de afbouw

Bouw het Give It Forward Symposium project af volgens het draaiboek voor de afbouw. Het gaat hier om de uren en dagen direct na afloop van het symposium. Dan wordt alles op de symposiumlocatie afgebroken, gedemonteerd, afgevoerd en opgeruimd. Dit gebeurt volgens het draaiboek voor de afbouw van het Give It Forward Symposium, waarin onder andere acti …

augustus 7, 2020Viruswaarheid Symposium

Verschillen tussen deelnemende gastsprekers

Gastsprekers van het symposium behoren tot verschillende organisaties en verschillende sectoren gekozen om hun specifieke expertise. Op het Give It Forward Symposium kan er sprake zijn van verschil in belangen, kennis & levensbeschouwing, uitgangspunten, opvattingen, manieren van denken, onderzoek, waardes en doen (normen en waarden) en leidersch …

Go Top