augustus 8, 2020Viruswaarheid Symposium

Het draaiboek voor de afbouw

Bouw het Give It Forward Symposium project af volgens het draaiboek voor de afbouw. Het gaat hier om de uren en dagen direct na afloop van het symposium. Dan wordt alles op de symposiumlocatie afgebroken, gedemonteerd, afgevoerd en opgeruimd. Dit gebeurt volgens het draaiboek voor de afbouw van het Give It Forward Symposium, waarin onder andere acti …

augustus 7, 2020Viruswaarheid Symposium 2020

Give It Forward Productieplan

Zoals gezegd wordt alle productie-informatie die in de uitwerkingsfase is beschreven en getekend, samengevoegd in het productieplan. Dit is dus eigenlijk een bundeling van losse informatie waarmee het uitvoeringsteam het project kan gaan uitvoeren. Daarnaast is het productieplan het laatste beslisdocument, op basis waarvan de opdrachtgever de final …

augustus 7, 2020Viruswaarheid Symposium 2020

Symposium uitvoeringsorganisatie

Opzet voor de uitvoeringsorganisatie, teamleden, vrijwilligers en management. In deze stap denk je na over de uitvoeringsorganisatie, dat wil zeggen dat het organigram dat je in de vorige fase in het projectplan hebt opgenomen nu uitgebreid moet worden met uitvoeringsfuncties. Ook moet worden nagedacht wat zelf wordt gedaan en wat uitbesteed gaat wo …

Go Top