augustus 8, 2020Viruswaarheid Symposium 2020

Give It Forward marketing-/communicatietraject

Ontwikkelen van plannen voor het Give It Forward marketing-/communicatietraject In de voorbereidingsfase moet ook de (marketing)communicatiestrategie die je in de initiatieffase hebt geformuleerd, worden uitgewerkt in een promotie en marketingplan, een businessfondsplan, en communicatieplan. Deze plannen zijn meestal een integraal onderdeel van het pr …

augustus 8, 2020Viruswaarheid Symposium 2020

groepsdynamische en didactische werkvormen

Ontwikkel groepsdynamische en didactische werkvormen voor het Give It Forward Symposium. Ontwerp werkvormen en spelregels die problemen als gevolg van heersende belangen en doelstellingen ondervangen. Daarbij is van belang: – werkvormen te hanteren die de bezoekers aanzetten tot actieve participatie en verantwoordelijkheid voor verloop en uitko …

augustus 8, 2020Viruswaarheid Symposium 2020

Huidige (business)situatie VIP-gasten.

Bekend is de tegenstelling die wordt gevormd door de verschillen tussen de ideale situatie uit het symposium en de huidige thuissituatie die lang niet altijd ideaal is. Hoe kan de event – projectleider een symposiumgemeenschap creëren die de VIP-gast steunt in het omgaan daarmee? De Give It Forward event projectleider ziet zichzelf daarbij ener …

augustus 8, 2020Viruswaarheid Symposium 2020

Promotie en Marketingplan

Het Viruswaarheid marketingplan is uiteraard niet aan de orde bij events die bedoeld zijn voor de business (marktprojecten). Bij een symposium op uitnodiging hanteren wij een andere strategie. Een onderdeel van het marketingplan is de marketingmix. De term ‘marketingmix’ wordt gebruikt om de instrumenten en methoden te beschrijven die kunnen worden in …

augustus 7, 2020Viruswaarheid Symposium 2020

Symposium facilitair plan

Stel een Give It Forward Symposium facilitair plan op Deze stap valt uiteen in drie onderdelen: Locatieplan, met als vragen: Voor welke locatie is definitief gekozen en waarom? Hoe moet de locatie worden ingedeeld en ingericht? Hoe kunnen alle praktische zaken met betrekking tot de locatie worden beschreven (denk bijv. mogelijkheden, aan brandweereis …

augustus 7, 2020Viruswaarheid Symposium 2020

Het programmerings-ontwerp

Vertalen van het programmerings-ontwerp naar productie-informatie. Uitwerken en eventueel testen in een pilot (stap 14a) Werk een testplan uit. Denk vervolgens na of het zinvol en mogelijk is om vooraf opkomst en mogelijkeinteresse in het Give It Forward Symposium project vooraf te testen op de haalbaarheid. Denk met betrekking tot het uitwerken bijv …

januari 25, 2017Viruswaarheid Symposium 2020

Uitvoeringsfase Give It Forward project.

Aan het begin van de uitvoeringsfase moet een briefing worden georganiseerd voor iedereen die bij de opbouw en het functioneren van de conferentie betrokken is, maar ook voor leveranciers (techniek, cateraar, standbouw, hostesses enzovoort). Tijdens de uitvoeringsfase, vooral gedurende de opbouw, worden grote financiële verplichtingen aangegaan en k …

januari 25, 2017Viruswaarheid Symposium 2020

Give It Forward Projectevaluatie

Evalueer het Give It Forward project, inclusief de syllabus, website enzovoort (projectresultaat) en het projectproces van idee tot realisatie en stel een evaluatieverslag op. Bij de eindevaluatie van het symposium kunnen onder andere de volgende vragen worden gesteld: Is de doelgroep bereikt en is deze tevreden? Heeft het symposium gefunctioneerd z …

januari 25, 2017Viruswaarheid Symposium 2020

Groepsdynamische & didactische werkvormen

Voorbeelden van geschikte middelen en methoden die vorm kunnen geven aan het communicatie- en interactieproces (bestemd voor alle Give It Forward Symposium projecten). Interactie podium gastsprekers: vraagronden; interviewpanels; reactiepanels; business team forumdiscussies (ook online: teleforum); waarnemingsteams; lege stoel op podium (ten behoeve van be …

Go Top