In deze actieplannen worden alle relevante activiteiten in een soort draaiboek opgenomen. Als voorbeeld kan worden gekeken naar het format voor een communicatieactieplan, dat in hoofdstuk 6 is weergegeven. Bij symposiums met een langere voorbereidingstijd is het vroeg genoeg de uitvoering van actieplannen pas in de uitwerkingsfase ter hand te nemen. Maar in de praktijk staat een symposiumproject vaak onder tijdsdruk en daarom wordt meestal in de voorbereidingsfase al een start gemaakt met het opstellen en uitvoeren van de actieplannen.

In de uitwerkingsfase loopt de uitvoering dan gewoon door. Daarbij gaat het om het werven van bezoekers (marketingactieplan), het werven van gastsprekers, financiering en sponsorgelden (financiering werving actieplan) en werven van goodwill en media-aandacht (communicatieactieplan).

Het verdient aanbeveling om nieuw aan te trekken sponsors in deze fase op de hoogte te houden van de ontwikkelingen. Ook dient er in de uitwerkingsfase een persbericht geschreven (zie de handleiding voor het schrijven van een persbericht in de bijlage (persberichten-benodigdheden).

Het gaat hier om actieplannen die (indien van toepassing) een operationalisering zijn van respectievelijk het marketingplan, fondsenwerving plan en communicatieplan, die in de vorige fase (voorbereidingsfase) zijn ontwikkeld.

Symposium plannen
Share
Go Top